Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse - Jessheim Park, leilighetsbygg

Kategori: Bygg og uteområder 

Jessheim Park (Bygg F, G, H) ligger i Jessheim sentrum. Universell Utforming AS gjennomførte uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tre leilighetsbygg med tilhørende uteområder (2017/2018).


Vår oppdragsgiver: Jessheim Stadion Bolig AS c/o Backe Prosjekt 

Arkitekt: Arconsult Ove Bøe
Landskapsarkitekt: Øvre Romerike Prosjektering
Totalentreprenør: Backe Romerike