Kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg – rammeavtale med Statsbygg

Kategori: Bygg og uteområder 

Universell Utforming AS har rammeavtale med Statsbygg. Oppdraget omfatter kartlegging, registrering og forslag til tiltak for å oppfylle krav til universell utforming i eksisterende bygg, samt kostnadsestimering av tiltakene. Mange av byggene har vært vernede. Oppdraget omfatter bygninger over hele landet.

Vår oppdragsgiver: Statsbygg