Roverud skole- Kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg

Kategori: Bygg og uteområder 

Roverud skole i Kongsvinger kommune ble i 1970 bygget som barne- og ungdomsskole, men er i dag en barneskole. Universell utforming AS har kartlagt universell utforming i bygget ved å registrere avvik, komme med forslag til utbedringstiltak inkludert kostnadsestimater (2019).

Vår oppdraggiver: Kongsvinger kommune