Universell utforming i maritim passasjertransport

KATEGORI: PUBLIKASJONER

Maritim transport gir spesielle utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre. I mange deler av landet er ferger og hurtigbåter en viktig del av reisekjeden for innbyggerne, enten strekningene til sjøs utgjør hoveddelen av reisen eller er en del av ruten, kombinert med for eksempel bussreise.


Denne veilederen er et verktøy for bestillere og leverandører på området fergetransport og infrastruktur, og skal bidra til bedre kunnskap hos de som er ansvarlige for denne typen persontransport. 


Veiledningen er utarbeidet av Universell Utforming AS, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, fergeselskaper, offentlige innkjøpsorganisasjoner, eksperter og interesseorganisasjoner.