Smarttelefon

Kartlegging av universell utforming skoleanlegg med digitalt kartleggingsverktøy

Universell utforming AS fikk i 2020 tilskuddsmidler fra Bufdir til å delfinansiere kurs og rådgivning om kartlegging av universell utforming i eksisterende skoleanlegg.

Valg av kartleggingsverktøy, gjennomføring av kartlegging, kartleggingsnivå, prioritering av hvilke avvik som bør utbedres samt nødvendig opplæring i basiskunnskap om universell utforming er sentralt.
 
Det finnes kartleggingsverktøy med ulikt detaljeringsnivå. Som en del av prosjektet, har vi intervjuet brukere av ulike kartleggingsverktøy om hvordan verktøyene fungerer i praksis. Ved kartlegging i eksisterende bygg, er det hensiktsmessig å tilpasse kartleggingsnivået til det faktiske behovet. Dette behovet påvirkes av flere parametere. Vi har utviklet vår egen metode for kartlegging, og vi er i gang med å teste et digitalt kartleggingsverktøy som kan effektivisere kartleggingsprosessen.
 
Vi har tro på at verktøyet vil bli en god hjelp ved kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg – både skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og boliger. Kontaktperson er prosjektleder og seniorrådgiver Karen-Anne Noer.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha