Grafisk illustrasjon av nettmøter og webinar

Inkluderende sosial distanse

Det er ikke bare koronaviruset og bjørkepollen som har spedt seg i vår. I takt med at vi skal holde oss hjemme så langt råd er, også i jobbsammenheng, har bruken av nettmøter, kurs, webinarer og videokonsultasjoner eksplodert. Da er det viktig at alle har mulighet til å delta i dette digitale som vokser fram. I tillegg har vi fått en smitteapp som ikke kan brukes av blinde. Uups..

Når vi nå oftere kun møtes digitalt, er det viktig at ingen blir stående utenfor fellesskapet. Dette er den nye hverdagen, og alle skal med!


Hva skal man tenke på, og hva er innenfor rekkevidde for en vanlig arrangør som nå kanskje gjør dette for første gang? At systemene kan være teknisk kompliserte er en side av saken, men i profesjonell sammenheng der man tilbyr tjenester til et allment publikum er det faktisk lovkrav som sier at løsningen skal være universelt utformet. Skal du arrangere et kurs på nettet, vil du også selvfølgelig at så mange som mulig skal kunne delta på det du tilbyr.

Webinar

MediaLT og Universell ved NTNU har nettopp undersøkt hvor universelt utformet de to mest brukte programmene for nettmøter Zoom og Microsoft Teams er. Deres konklusjon er at «Både Zoom og Teams imøtegår i høy grad kravene til universell utforming. Begge lar seg godt bruke med hjelpemiddelteknologi som skjermleser, tastatur og programvare for forstørring, og det er ingen faktiske hindre som blokkerer muligheten for bruk. Samtidig er det ulik grad av brukervennlighet.» Her er vi ved et kjernepunkt. Brukervennlighet er en del av det å være universelt utformet. At programmet finnes på norsk, er en del av det å være brukervennlig som det også blir påpekt i rapporten.


At en nettløsning møter kravene som er satt i retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold, som det norske lovverket bygger på, er ikke det nødvendigvis det samme som at det er universelt utformet og at det er brukervennlig for alle. Det er en begynnelse. 


Verken Zoom eller Teams tilbyr norsk direkteteksting av det som blir sagt. Hvordan skal personer med nedsatt hørsel eller døve kunne delta? I oktober i fjor kunne Microsoft gledelig meddele at de lanserer tale-til-tekst på norsk. Tale-til-tekst gjør det mulig å snakke direkte til PCen som gjør talen om til skrift. Denne funksjonen ligger allerede i Microsoft Teams på engelsk. Da burde det være en enkel sak for Microsoft å få innpasset norsk språkpakke siden dette fungerer utmerket for eksempel i Word. Da vil mange flere kunne få med seg det som sies i nettmøter. 


Siden 12. mars har Universitetet i Oslo alene gjennomført 40.000 nettmøter, kurs og forelesninger via Zoom, ifølge Forskerforum. Dette forteller litt om omfanget av bruken av digitale møteplasser om dagen.


Digitalt legekontor

En annen digital endring de siste ukene er overgang til digitale konsultasjonstimer i helsevesenet. I stedet for å møte opp på legekontoret, bestiller du videomøte. Slike løsninger tilbyr heller ikke direkteteksting på norsk. Har man taleproblemer eller nedsatt hørsel vil slike videomøter være bortimot umulige å gjennomføre. Som minimum må det være mulighet chat-funksjon integrert i konsultasjonen slik at man i alle fall kan skrive til hverandre. Det skal ikke være slik at noen på grunn av redusert funksjonsevne er nødt til å møte opp på legekontoret, mens andre kan sitte i sine smittefrie hjem og snakke med legen.


Smitteappen

Appen som skal hjelpe helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset, har fått kritikk etter lanseringen den 16. april blant andre av Blindeforbundet. Det viste seg at appen var umulig å bruke for blinde. Appen er utviklet av SIMULA, på oppdrag for Folkehelseinstituttet. Gun Peggy Strømstad Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet (FHI), sier at FHI legger seg flat for kritikken om manglende universell utforming.  «Vi begynner allerede på mandag med å se på listen over ting vi ønsker å få inn i neste versjon. Da står dette veldig, veldig høyt», sa hun på NRK.

Vi som jobber med dette, vet at å satse på at universell utforming i neste versjon er både dyrt og tungvint. Dette ble også understreket av forbundsleder Terje Andre Olsen i Norges Blindeforbund da saken ble diskutert på Dagsnytt 18 dagen etter at appen var lansert. Knudsen i Folkehelseinstituttet skyldte på hastverk. 


Hvis jeg skal oppsummere og likevel peke på noe positivt rundt manglede universell utforming av smitteappen, så er det nå kanskje flere har fått vite at:
a) blinde kan bruke smarttelefon og,
b) at det faktisk går an å programmere apper slik at de kan brukes av alle.
Men dette står fast: hastverk er lastverk. Hvis man ikke tenker på funksjonsvariasjon fra starten, får man ekstra kostnader i ettertid og grupper blir ekskludert fra løsningene. 
Universell Utforming AS tilbyr en rekke tjenester innen universell utforming innen en rekke fagområder og kan hjelpe deg i ulike stadier av prosjektet:
Bygg og uteområder
Digital tilgjengelighet
Lovverk og standarder
Persontransport
Planarbeid
Tjenesteutforming
Velferdsteknologi


Ta gjerne kontakt med fagansvarlig for å høre om det er noe vi kan hjelpe akkurat deg med.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha